Urban Hagman

Välkommen

Välkommen till min förnyade hemsida!

Som det är i skrivande stund, kommer jag främst att använda hemsidan till att presentera mina två aktuella böcker – Illusionisten Olof Lagercrantz, som kom 2011, samt Retorik i praktik och teori, som finns tillgänglig under första kvartalet 2014.

Under 2014 planerar jag också att komma igång med en typ av verksamhet som jag alltför länge hållit mig ifrån – nämligen ’föreläsandet’. Att jag sätter detta inom smartquotes beror på att det i första hand rör sig om ett slags informatörsverksamhet. Under en period för 15 – 20 år sedan var jag ute en hel del och arbetade som föreläsare/informatör, dock i ett helt annat sammanhang.
Nu tar jag upp en tråd som blivit liggande. Under en kort tid specialiserade jag mig på föreläsningar om retorik, arbetade med talarträning och liknande. Men ödet ville styra mig i andra riktningar under en tid. Idag kan jag säga att behovet av kunskaper på retorikens område är större än någonsin, de elektroniska kommunikationsvägarna till trots. Möten är allt viktigare och förmågan att formulera sina tankar, idéer och budskap blir många gånger helt avgörande för våra framgångar.

Den besökare som vill kommentera något, beställa böcker (dock enklast via www.adlibris.se) eller få mer information om föreläsningar, behöver bara skicka ett mejl.


//Urban

2013-09-03